کشتچین: کشاورزی بر بستر بلاکچین

پلتفرم توزیع شفاف محصولات کشاورزی قابل ردیابی از مزرعه تا سفره

چرا کشتچین ؟

تصور کنید تمامى ذینفعان حوزه کشاورزى بتوانند در یک محیط با یکدیگر ارتباط برقرار کرده خرید و فروش انجام داده و یک زنجیره تامین شفاف براى محصولات ایجاد شده که به نوعى محصول را داراى شناسنامه و اصالت خواهد کرد، از طرفى داده ها شفاف بوده و با انجام آنالیز روى اطلاعات به نقاط ضعف و قوت مجموعه پى برد و مشترى نهایى بصورت برخط قادر به مشاهده کل زنجیره تامین محصول با یک کد باشد.

کشتچین با همین هدف ایجاد شده

خدمات کشتچین

زنجیره تامین شفاف

ثبت مزرعه، محصول، حمل و … در یک محیط مبتنى بر زنجیره بلوک با قابلیت تایید مرحله به مرحله که امکان افزودن شخص یا نهادى مورد اطمینان براى تایید را فراهم کرده یا انتخاب محیطى باز براى عرضه بى واسطه از ویژگى هاى سیستم می باشد.

قرارداد هوشمند

قرارداد هوشمند قابلیت خودکار سازى بخش زیادى ازسیستم را فراهم کرده بدین صورت که یک قطعه کد شامل نحوه اجراى بخشى از زنجیره یا برخى قوانین بصورت کد در شبکه ایجاد شده و امکان اطمینان بخشى را افزایش میدهند.

بازار عرضه محصولات

کشاورزان با ثبت نام در سامانه به راحتى میتوانند محصولات خود را عرضه کرده و شرایط فروش خود را تایین کنند و وابسته به درخواست خریدار اشخاص یا سازمان هایى براى کنترل کیفیت و بسته بندى و حمل به زنجیره افزوده خواهند شد.

مجموعه داده

با گسترده شدن استفاده مجموعه اطلاعات خوبى در زمینه تولید و توزیع ایجاد شده که آنالیز این اطلاعات میتواند کمک زیادى به مسئولین و فعالان این حوزه داشته بدین صورت که رابط کاربرى براى بهره گیرى از این اطلاعات طراحى شده و مجموعه اطلاعات را درقالب آمار و ارقام و نمودارها نشان داده خواهد داد.

کنترل کیفیت

براى کنترل کیفیت و درجه بندى محصولات این قابلیت در سیستم تعریف شده تا متخصصین حوزه کشاورزى در منطقه یا افراد با تجربه که مورد تایید سیستم قرار گرفته به شبکه اضافه شده و با انجام کنترل کیفیت و درجه بندى محصولات از درآمد حاصل از فروش درصدى کسب کرده و از طرفى فروش را براى کشاورز آسانتر کرده اند .

کالا به کالا

در سیستم امکان مبادله توکن بین کشاورزان قابل تعریف بوده بدین صورت که کشاورزان قادر به خرید و فروش بدون پرداخت وجه کرده و به نوعى مبادله کالا به کالا صورت میگیرد.
توکن تا زمانى که میوه در حال مبادلات در شبکه بوده وجود داشته و با اتمام کار و رسیدن به مصرف کننده نهایى از بین میرود.

تیم کشتچین

کارشناس ارشد تجارت الکتورنیک

فرزاد سمنانیمدیر اجرایی

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار

کامران محمودی

دکتری آینده پژوهی

هادی حیدر

کارشناس ارشد نرم افزار

فاطمه حسین نیا